fbpx

Kocaeli Büyükşehir 120 ton odun satacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Fidanlık Alanında bulunan kesilmiş halde ve çeşitli çaplarda yaklaşık 120 ton muhtelif ağaçların satışını yapacak. Pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihale 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.09’da Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak. Muhammen bedel 18 bin TL (150 TL/Ton) oldu.

Katılımcılardan istenen belgeler:

Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri. Tebligat için adres beyanı. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. Yer Görme Belgesi.  İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı). Vekaleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekaletname. Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. İstenen evrakın en geç 02//06/2020 Salı günü saat 12.30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
The post Kocaeli Büyükşehir 120 ton odun satacak appeared first on Bağımsız Kocaeli.

İÇERİĞİN TAMAMINI KAYNAĞINDAN OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

KAYNAK: bagimsizkocaeli.com.tr